FRANK SCHAAIJ INTERIM MANAGEMENT
Helpt uw organisatie naar het volgende level

Over Frank

Frank gelooft dat organisaties zich moeten ontwikkelen vanuit het al dan niet hebben van een succesformule naar het zijn van een succesformule om vervolgens weer door te ontwikkelen tot een bron waaruit succesformules ontstaan. Hoewel dit abstract lijkt is Frank altijd praktisch en concreet.

Strategisch en theoretisch denken is één ding, maar concepten dienen geïmplementeerd te worden om concrete vooruitgang te boeken.

Ontwikkelen is denken buiten het bekende en bestaande, ontwikkelen is denken naar wat kan zijn. Frank heeft meer dan 15 jaar ervaring in het initiëren en vormen van verandering en ontwikkeling. Hij heeft zowel geacteerd bij organisaties/onderdelen die nog behoorlijk functioneerden (door ontwikkelen) als ingegrepen bij organisaties waar de weg naar beneden als was ingezet: turn around management (her ontwikkelen).

 Franks achtergrond

Franks succesvolle track record is er niet alleen op gebaseerd dat hij problemen oplost en veranderingen implementeert; maar vooral ook dat hij organisaties, afdelingen en teams zo ver brengt dat zij vanzelf de volgende veranderingen en ontwikkelingen doorvoeren. Daardoor zijn de resultaten van zijn diensten niet slechts tijdelijk maar structureel.

Frank heeft oa functies vervuld als algemeen directeur en CFO. Bij bedrijven variërend van verzekeringsmaatschappijen, automatiseringsbedrijven tot horeca. Hij heeft ervaring in Nederland en België en is deskundig in samenwerkingsverbanden op Benelux niveau. .

Als schrijver van Succesvol Afdelingsmanagement heeft hij jonge en/of beginnende managers geholpen bij hun eerste stappen in managementfuncties.